راهکارهاى مدیریت زمان

۱- به برنامه مکتوب اهمیت بدهید.
۲- اولویتهای خود را به ترتیب شماره گذاری کنید.
۳- هر روز حداقل یک هدف را در نظر گرفته بکوشید آن را محقق سازید.
۴- در زمان بندی خود طوری عمل کنید که ابتدا مهمترین کارتان را انجام دهید.
۵- تلاش کنید اولین ساعت کاری شما سودمند باشد.
۶- به خودتان و اولویت بندی که انجام داده اید اعتماد کنید.
۷- به هیج کسی اجازه ندهید وقت شما را تلف کند. جای تعارف و کم رویی نیست به صراحت بگویید " نه".
۸- هنگام آشفتگی خود را نبازید، از فرد آگاهی راهنمایی بگیرید.
۹- با خود مدارا نکنید، زمان های پرت خود را به حداقل برسانید.

🌹موفقیت در زندگی یعنی اجرای درست اصل "حذف انتخاب"
یعنی انتخاب کارها و اهداف با ارزش در مقابل فعالیت های بیهوده و بی ارزش با این کار  می توان با صرف زمان کمتر به اهداف بزرگتری دست یافت.
 
برایان تریسی